Narzędzia zarządzania zasobami IT

Łatwy w konfiguracji, zarządzaniu i obsłudze, classroom.cloud praktycznie sam o siebie dba!

Możesz wdrożyć bezpośrednio integrując się z istniejącą infrastrukturą classroom.cloud w ciągu kilku minut do największych trustów/okręgów i zobacz na pierwszy rzut oka, jak wykorzystywana jest Twoja technologia i jak ją zmaksymalizować. Dzięki narzędziom obejmującym centralne zarządzanie urządzeniami, zdalne sterowanie, zarządzanie zasilaniem, inwentaryzację sprzętu i oprogramowania itd. classroom.cloud ułatwia zarządzanie infrastrukturą informatyczną szkoły.

FUNKCJE TECHNIKA

Inwentaryzacja sprzętu

Podaje szczegółowe informacje o każdym urządzeniu placówki — od procesora i systemu BIOS, po dane o sieci, wideo i pamięci masowej, oraz wiele więcej!

50 kolumn zawierających automatycznie zebrane dane, można dostosowywać, by wyświetlić mniej lub więcej danych lub filtrować wg pojedynczego urządzenia, działu albo samodzielnie zdefiniowanej grupy. Ponadto, aby jeszcze bardziej uprościć przegląd danych, kolumny spisu sprzętu można teraz „przypinać” - co blokuje przewijanie i utrzymuje wszystkie kluczowe informacje na widoku.

Wprowadzanie dodatkowych informacji o urządzeniu jest również bardzo proste: dla zbioru urządzeń, funkcja zbiorczej edycji danych umożliwia dodanie, np. Producenta, Modelu lub Lokalizacji; a dla pojedynczego urządzenia unikalnych informacji, takich jak identyfikator zasobów i numer seryjny.

Można teraz klikać połączone urządzenie w „Liście urządzeń” w Spisie sprzętu, aby otworzyć okno podglądu” albo zdalnie sterować urządzeniem*.

Dzięki tak szczegółowej informacji, można określić, które komputery wymagają aktualizacji, które wymiany, a które można skuteczniej wdrożyć gdzie indziej, aby uniknąć niepotrzebnych zakupów. Zapewnia to, że szkoła maksymalizuje wykorzystanie swojego sprzętu, a personel i uczniowie pracują wydajnie.

Widok podłączonych urządzeń

*Spis sprzętu: Umożliwia otwarcie okna „Obserwuj” (iOS i Chrome OS) albo zdalnie sterować urządzeniami (tylko Windows).

* Lista urządzeń: Umożliwia otwarcie okna „Obserwuj” ( iOS i Chrome OS) albo zdalnie sterować urządzeniami ( z systemem Windows, macOS oraz Samsung z systemem Android Windows).

FUNKCJE TECHNIKA

Inwentaryzacja oprogramowania

Wyświetla pełną listę wszystkich aplikacji zainstalowanych na każdym urządzeniu, aby zweryfikować, że pracownicy i studenci posiadają wymagane oprogramowanie. Ponadto można ukrywać wybrane pozycje, a także tworzyć i grupować aplikacje według kategorii, aby nimi łatwiej zarządzać. Jest to również przydatne przy sprawdzaniu, czy na urządzeniu nie zainstalowano jakiegoś oprogramowania niezwiązanego z nauką, które może powodować zagrożenie bezpieczeństwa sieci i/lub samego urządzenia.

FUNKCJE TECHNIKA

Zarządzanie energią

  • Wyłączanie zasilania: (Tylko urządzenia z systemem Windows i macOS)
  • Harmonogramy wyłączania: (Tylko Windows)
  • Włączanie zasilania: (Tylko Windows Desktop; wymaga bezpłatnego instalatora klienta „Power On Client')

W tych niepewnych czasach oszczędzanie energii nie podlega dyskusji. Z tego względu wprowadziliśmy funkcję wyłączania nieużywanych urządzeń do portalu Administratora/Technika i konsoli Nauczyciela! Z Listy urządzeń lub Inwentaryzacji, urządzenia można zbiorczo włączać, wyłączać oraz wybiórczo uruchamiać ponownie lub wylogować. Jest to bardzo przydatne podczas sesji zdalnej obserwacji lub sterowania. W Konsoli nauczyciela można wyłączać, uruchamiać ponownie lub wylogować urządzenia klasowe pojedynczo, grupowo lub wszystkie naraz – idealne rozwiązanie na koniec dnia szkolnego.

Co więcej, można również tworzyć zautomatyzowane harmonogramy włączania bądź wyłączania i reguł nieaktywności dla całej szkoły czy placówki za pośrednictwem ustawień funkcji zarządzania energią. Suwakiem można ustawić godzinę, o której urządzenia będą wyłączone lub od której mają obowiązywać reguły nieaktywności. Przykładowo, od poniedziałku do piątku szkoła może automatycznie wyłączać wszystkie urządzenia np. o godzinie 5:10, a w porze lunchu, indywidualnie po XNUMX minutach nieaktywności (zalogowany użytkownik zostanie o tym wcześniej powiadomiony). Można także wykluczyć z harmonogramów urządzenia, np. spoza klasy, aby nie były objęte zautomatyzowanymi harmonogramami zasilania.

Widok podłączonych urządzeń

FUNKCJE TECHNIKA

Obserwacja i Zdalne sterowanie

Z classroom.cloud, możesz otworzyć okno czujki (iOS i Chrome OS) do dowolnego dostępnego urządzenia, gdzie możesz dyskretnie przeglądać aktywność lub, w razie potrzeby, przejąć kontrolę nad pilotem (Windows, Mac i Android – tylko Samsung). Funkcje te są dostępne na liście urządzeń, w grupach urządzeń i spisie sprzętu i są wygodnym sposobem zapewniania wsparcia użytkownikom. Możesz także oglądać i zdalnie sterować użytkownikami z wieloma monitorami.

FUNKCJE TECHNIKA

Monitorowanie aktywności

Wyświetlaj jedno podsumowanie wszystkich działań określonego użytkownika, urządzenia lub działu, dla danego okresu. Chronologiczny widok pokazuje, o której godzinie - zadanym przedziale czasu - rozpoczęły się i zakończyły sesje logowania; jakie aplikacje zostały użyte (i kiedy) oraz jak korzystano z Internetu. Funkcja ta oszczędza czas technikom IT, ponieważ eliminuje lustrację każdego obszaru z osobna i w jednym miejscu podaje pełny obraz, czytelny na pierwszy rzut oka.

Obraz funkcji monitorowania aktywności
Widok podłączonych urządzeń

FUNKCJE TECHNIKA

Automatyczne przypisywanie urządzeń

Oszczędzaj czas dzięki automatycznemu przypisywaniu urządzeń! Tak jak organizujesz się za pomocą reguł poczty e-mail, możesz teraz tworzyć reguły w classroom.cloud które są stosowane, gdy nowo zarejestrowane urządzenia pojawiają się po raz pierwszy na liście Nieprzypisane urządzenia. Jeśli nowe urządzenie jest zgodne z regułami, zostanie automatycznie przeniesione do grupy urządzeń określonej w regule. Możesz nawet utworzyć wiele reguł, a system sprawdzi każdą z nich po kolei, aby sprawdzić, czy dotyczy ona nowego urządzenia. Nadal możesz ręcznie przypisać swoje urządzenia do grupy; to po prostu daje większy wybór.

FUNKCJE TECHNIKA

Status urządzenia

Aby zawsze mieć pełny obraz sytuacji, wprowadziliśmy funkcję Stan urządzenia, która podaje aktualny status połączeń. Gdy urządzenie ucznia połączy się z urządzeniem nauczyciela, jego status zmienia się na „W klasie’. Gdy nauczyciel lub technik prowadzi podgląd lub zdalnie steruje urządzeniem, status zmienia się na „W sesji technicznej’. Po zakończeniu, przywracany jest poprzedni status. Inne stany to: „Poza godzinami pracy”, „Poza siecią”, „Brak połączenia” – i wiele innych!

Widok podłączonych urządzeń

FUNKCJE TECHNIKA

Dziennik inspekcji

Aby lepiej śledzić aktywność i sposób wykorzystania urządzeń w całej szkole, stworzyliśmy dla techników narzędzie Dziennik inspekcji BETA. Narzędzie podaje informacje o wszelkich zmianach odnośnie licencji szkoły, godzin zalogowania i wylogowania użytkowników oraz daty i godziny dodania lub usunięcia placówek – i wiele więcej , w tym reset hasła.

FUNKCJE TECHNIKA

Kontrola Internetu i aplikacji

Z classroom.cloudmożesz zarządzać korzystaniem z Internetu i aplikacji w szkole, tworząc listy zatwierdzone i zastrzeżone dla całej szkoły oraz kontrolując dostęp według pory dnia. Na przykład zezwalanie klubom szkolnym na dostęp wyłącznie do zatwierdzonych witryn z grami poza godzinami zajęć. Ta funkcja pomaga Twojej szkole dodać szerszą warstwę zabezpieczeń, jednocześnie pozwalając uczniom skupić się na zadaniu. 

Kontrola Internetu i aplikacji - Godziny ograniczeń

FUNKCJE TECHNIKA

classroom.cloud daje Ci więcej!

Wieloplatformowość:

Obsługa wielu platform i różnych urządzeń zagwarantuje, że szkoła będzie przyszłościowa i będzie dotrzymywać kroku nowym rozwiązaniom technologiczny.

Uwolnij się:

Dzięki technologii chmury, classroom.cloud niweluje granice i znosi ograniczenia związane z pracą w środowisku LAN. Nie trzeba stale walczyć z zaporami sieciowymi - można łączyć urządzenia w wielu lokalizacjach bez potrzeby korzystania z serwera. To zapewnia ogromne oszczędności.

Centralna konfiguracja

classroom.cloud umożliwia skalowanie i zarządzanie środowiskiem całego zespołu szkół/okręgu edukacyjnego, dzięki funkcjom tworzenia dodatkowych placówek w strukturze szkoły, rejestrowania urządzeń, tworzenia klas i zapraszania innych użytkowników do rejestracji swoich kont. Dla ułatwienia oprogramowanie pozwala zbiorczo importować użytkowników, a nawet zsynchronizować classroom.cloud za pomocą danych logowania użytkownika do SIS (o ile dotyczy) tj. Microsoft, Google, ClassLink, Clever. Można też ponownie wysłać zbiorczą wiadomość e-mail z zaproszeniem użytkowników oraz zbiorczo usuwać użytkowników, a funkcja "Zmień status”, pozwala na wyłączenie konta, które w razie potrzeby można później reaktywować – wszystko to czyni konfigurację i utrzymanie oprogramowania classroom.cloud niezwykle łatwym.

Zweryfikuj domeny

Funkcja weryfikacji domeny (tylko zadanie Administratora organizacji) zapobiega teraz tworzeniu duplikatów przez współpracowników (i studentów!) z tej samej organizacji classroom.cloud konta. Jeżeli domena została już zarejestrowana, proces weryfikacji zablokuje tę akcję i poinformuje o tym użytkownika.

Utwórz listę zawierającą nazwy domen szkolnych, które mogą potencjalnie zostać użyte do utworzenia domeny classroom.cloud konto. Następnie system wygeneruje szczegóły weryfikacyjne dla każdej domeny, które następnie można dodać do portalu zarządzania DNS i zweryfikować klasa.cloud.

Teraz w ustawieniach klasy (na poziomie placówki) możesz wprowadzić alternatywną domenę e-mail, dla doraźnego połączenia/monitorowania.

Elastyczna integracja:

Funkcje zarządzania technologią classroom.cloud umożliwiają bezpośrednią integrację z istniejącą infrastrukturą szkolną, w tym z Google Classroom i kontami Google (umożliwiając wypełnienie rejestru sprzętu i klas szczegółowymi danymi o Chromebookach i uczniach), ClassLink, Microsoft School Data Sync, Microsoft XNUMX i Clever (tylko Stany Zjednoczone — po więcej informacji na temat jednokrotnego logowania Clever i Clever Secure Sync należy skontaktować się ze swoim menedżerem konta). Jeśli więc klasami zarządzacie centralnie, portal można łatwo wypełnić istniejącymi danymi. Można także ręcznie dodawać lub importować istniejące klasy i przypisywać je do odpowiedniej grupy urządzeń.

Dodano również nową część „Łączniki”, która umożliwia dostęp do bezpłatnych zasobów wsparcia, w zakresie m.in. obywatelstwa cyfrowego, bezpieczeństwa internetowego oraz oceniania.

Zarządzanie użytkownikami:

Z łatwością resetuj hasła uczniów (tylko dane logowania Microsoft). Zmniejsz potrzebę resetowania haseł przez szkolny zespół IT i umożliw nauczycielom udzielanie pomocy uczniom z Konsoli nauczyciela. Skonfigurowanie tej funkcji dla nauczycieli zależy od rodzaju używanych kont Microsoft — Entra ID (dawniej Azure AD) lub kont Active Directory utworzonych lokalnie.

Łatwa komunikacja

Wyślij wiadomość do indywidualnego ucznia/wielu urządzeń za pośrednictwem listy Urządzeń lub Rejestru — idealnie rozwiązanie do powiadamiania o planowanych czynnościach konserwacyjnych lub udzielania wsparcia technicznego.

Super bezpieczeństwo:

W ramach rozwiązania istnieje kilka funkcji chroniących prywatność ucznia, w tym:

  • Ustawienie akceptowania przez ucznia prośby o połączenie.
  • Ustawienie wyświetlania uczniowi informacji w trakcie połączenia z jego urządzeniem.
  • Ustawienie wyświetlania uczniowi informacji w trakcie jego obserwacji.
  • Ustawienie ograniczenia dni i godzin, w których nauczyciel lub technik może łączyć się z urządzeniem ucznia (można to dodatkowo ograniczyć to tylko do dni semestralnych; ustawienia można wykonać na poziomie placówki.)

Oprócz tego, Dziennik inspekcji będzie zapisywał wszelkie zmiany konfiguracji wprowadzone przez administratora systemu. Rejestrowania w dzienniku nie można wyłączyć, a zapisów -usuwać. Zawsze będzie więc ślad wszelkich zmian w ustawieniach. Więcej szczegółów podaje dokument o „Konceptowej ochronie prywatności”.

classroom.cloud jest również dostępny w Microsoft Azure Marketplace, sklepie internetowym oferującym oprogramowanie i usługi do użytku na platformie Azure.

Niska cena:

classroom.cloud jest bardzo przystępny cenowo i pomaga Koszty obniżone i zwiększ swój budżet jeszcze bardziej! Zobacz ceny tutaj.

Integracje

CO MÓWIĄ SZKOŁY…

Opinie klientów

„Oprogramowanie i interfejs zostały tak dobrze przemyślane i są tak proste, że konfiguracja i wdrożenie były dziecinnie proste!”

Peter Wilson

Menedżer sieci, Pool Academy

„Dzięki temu, że rozwiązanie jest oparte na chmurze i łączy się z Microsoft Office365 lub Google Classroom, wdrożenie i zarządzanie są łatwe — to oszczędność czasu i pieniędzy.”

Ben Whitaker

Kierownik działu , Bury Grammar School

classroom.cloud - to proste jak alfabet...

Wykorzystaj w pełni technologię swojej klasy — bądź gotowy do działania i zapewniaj naukę wspomaganą technologią w mgnieniu oka classroom.cloud!