Narzędzia nauczania

Niezwykle łatwa w konfiguracji i obsłudze aplikacja classroom.cloud posiada narzędzia nauczania oparte na chmurze, niezbędne do wspierania uczniów w klasie i poza nią, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do nauczania hybrydowego. Gama narzędzi do nauczania, oceny i współpracy w czasie rzeczywistym umożliwia przyswajanie wiedzy synchronicznie lub asynchronicznie – ułatwiając nauczycielom i uczniom naukę w każdej sytuacji.

Łatwość użycia

Jednym z największych problemów związanych z wdrażaniem technologii jest łatwość obsługi przez nauczycieli. Nie dotyczy to jednak classroom.cloud! Oprogramowanie zostało zaprojektowane, przetestowane i praktycznie sprawdzone przez nauczycieli, aby prosty w obsłudze interfejs faktycznie ułatwiał prowadzenie zajęć dydaktycznych. Chcesz otworzyć określoną stronę internetową dla swoich uczniów za pomocą kilku kliknięć? Nie ma problemu! Chcesz zobaczyć na przejrzystym pulpicie nawigacyjnym, co robią Twoi uczniowie? sprawdź jak tutaj. 

Nauka – w dowolnym miejscu!

Pandemia nauczyła nas, że szkoły potrzebują narzędzi edtech, aby prowadzić naukę w różnych okolicznościach. classroom.cloud wykorzystuje moc chmury, zapewniając ciągłość nauczania niezależnie od tego czy uczniowie są w klasie, poza terenem szkoły, czy też uczą się w systemie hybrydowym.

Szybkie łączenie z klasą

Bez stresu, bez problemów i bez straty czasu… nauczyciel może szybko i łatwo połączyć się z urządzeniami uczniów – w kilka minut!

Do utworzenia nowej klasy (zwykle konfigurowanej przez zespół IT) można wykorzystać jedną z dostępnych opcji: wstępnie zdefiniowaną grupę urządzeń, nazwę urządzenia, adres e-mail ucznia albo kod klasy classroom.cloud. Aplikacja może również synchronizować się z klasami Microsoft SDS i Teams, Google Classroom, Clever i ClassLink, przy czym klasy można przenosić do classroom.cloud na podstawie danych logowania SIS nauczyciela.

Jeśli korzystasz z Google Classroom lub Microsoft SDS, zdjęcia profilowe ucznia można zaimportować i wyświetlić w Konsoli nauczyciela. Będzie można łatwo identyfikować uczniów w trakcie zajęć.

Kod klasy umożliwia również błyskawiczne dodanie ucznia do istniejącej klasy lub utworzenie całkowicie nowej klasy. Po prostu wyślij uczniom unikalny 6-znakowy kod, który po wprowadzeniu połączy urządzenie/a ucznia z klasą. To takie proste!

W ustawieniach klasy można edytować wstępnie zdefiniowaną listę nauczanych przedmiotów i - zależnie od potrzeb szkoły - dodawać własne. Obecnie listę klas (w zakładce Moje klasy) można filtrować według ostatnio używanych klas, tematu i rodzaju połączenia, co znacznie ułatwia odnajdywanie i uruchamianie wymaganych klas. Ponadto, w nowej karcie Zarządzanie klasami w „Ustawieniach klasy”, administratorzy placówki mogą tworzyć klasy w imieniu nauczycieli.

Uczeń zapomniał hasła? Bez problemu. Zresetuj hasło z konsoli nauczyciela! Możesz także zdalnie zalogować urządzenie ucznia (tylko Windows) z konsoli nauczyciela.

Moje zajęcia

(Kliknij, aby wyświetlić obraz „Moje zajęcia”)

Integracje
Udostępniaj swój ekran i dźwięk uczniom

(Kliknij, aby wyświetlić obraz udostępniania ekranu i dźwięku)

Pokaż i wyjaśnij…

Nauka jest łatwiejsza, gdy uczniowie widzą i słyszą nauczyciela, dlatego classroom.cloud posiada funkcję udostępniania ekranu i dźwięku. Nauczyciel może udostępniać cały ekran, wybrane okno aplikacji i/lub konkretną kartę Chrome wszystkim połączonym uczniom oraz swój kanał audio, aby bezpośrednio do nich mówić.

Dzięki temu wykład można ilustrować wizualnie, a tym samym ułatwić jego zrozumienie. Funkcja ta jest również niezwykle przydatna, jeśli uczniowie mają trudności z widzeniem ekranu projektora na odległość, np. ze swojego miejsca lub w celu uniknięcia gromadzenia się uczniów przy jednym monitorze.

Monitoruj i kontroluj, aby maksymalizować naukę

Dzięki classroom.cloud nauczyciel może jednocześnie być wszędzie! Korzystając z widoku miniatur, nauczyciel może widzieć ekrany wszystkich uczniów klasy – niezależnie od tego, czy są z nim w tej samej sali lekcyjnej, gdzieś indziej w budynku szkolnym, czy nawet w domu ucząc się zdalnie.

Nauczyciel może wirtualnie „nadzorować” uczniów nie przeszkadzając im w pracy i monitorować w czasie rzeczywistym to, co piszą, z kim współpracują, z jakich witryn i aplikacji korzystają i dzięki temu utrzymywać koncentrację uczniów na zadaniach lekcyjnych.

Wskaźniki stanu na miniaturze każdego ucznia podawane są w czasie rzeczywistym dodatkowe informacje, takie jak: ile „nagród” nauczyciel przydzielił uczniowi w trakcie zajęć; czy uczeń ma aktywną prośbę o pomoc wymagającą reakcji; czy trwa sesja czatu nauczyciel-uczeń; czy ekran ucznia jest zablokowany; czy którakolwiek z opcji sterowania urządzeniem jest włączona (blokowanie USB, kamery internetowej i wyciszenie dźwięku); oraz wskaźniki stanu Wi-Fi/baterii. Można także użyć ikony „Zmień widok”, aby przełączać między widokiem ikon i widokiem szczegółowym.

Przydatne skróty np. kliknięcie prawym przyciskiem myszy (w widoku miniatur, ikon i szczegółów) umożliwia dostęp do skrótów do najczęściej używanych funkcji nauczyciela, takich jak blokowanie/odblokowywanie i nagrody. Za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+A można również szybko wybierać wszystkie miniatury uczniów. Podczas korzystania z dowolnej funkcji, można kliknąć ucznia prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać szybki dostęp do opcji „Czat”, „Obserwacja” i „Usuń ucznia z klasy”.

Chcesz się bliżej przyjrzeć? Dostosuj rozmiar miniatur lub użyj „Trybu obserwacji”, aby powiększyć ekran pojedynczego ucznia i dyskretnie obserwować jak pracuje, albo zrobić zrzut ekranu ucznia.

Można także zdalnie sterować ekranem ucznia, aby rozwiązywać wszelkie problemy i nawet używać skrótów klawiszowych/poleceń systemu Windows. Przycisk „Zrzut ekranu” umożliwia zrobienie zrzutu zdalnego ekranu w czasie rzeczywistym; obraz będzie opatrzony datą i godziną oraz będzie zawierać imię i nazwisko ucznia.

Wyświetl wszystkie ekrany podłączonych uczniów

(Kliknij, aby wyświetlić obraz widoku miniatur, pokazujący ekrany wszystkich uczniów w klasie)

Ikona monitora

(Kliknij, aby wyświetlić obraz „Trybu oglądania” i wybierz opcję zdalnego sterowania)

Porozmawiaj z uczniem jeden na jednego

(Kliknij, aby wyświetlić obraz ekranu nauczyciela przedstawiający czat 1:1 z uczniem)

Każdy uczeń ma głos

Kontakt z uczniem za pomocą narzędzia Czatu, by sprawdzić, jak sobie radzi, jest nieocenionym sposobem na udzielenie pomocy bez rozpraszania uwagi reszty uczniów. Czat jest również świetnym sposobem umożliwienia każdemu uczniowi zabrania głosu i interakcji z nauczycielem - przy czym zarówno uczeń, jak i nauczyciel mogą inicjować czat. Sesję czatu można skopiować i zachować jako trwały zapis.

Chromeksiążka - Nauczyciele mogą rozmawiać i wysyłać wiadomości do uczniów

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie ucznia/ów otrzymujących wiadomość od nauczyciela)

Nauczyciel musi czasami wysłać szybką wiadomość do wszystkich lub do wybranych uczniów. Przykładowo, aby wydać polecenie lub przypomnieć o zapisaniu pracy przed końcem lekcji. Korzystając z narzędzia do wysyłania wiadomości, można natychmiast przyciągnąć uwagę uczniów!

Prośba o pomoc

Ważnym jest, aby uczniowie mogli zgłaszać swoje prośby o pomoc – zwłaszcza jeśli krępują się podnosić rękę. Narzędzie „Poproś o pomoc” jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ uczeń może uzyskać do niego dostęp z paska narzędzi i dyskretnie wysłać nauczycielowi prośbę o pomoc (bezpośrednio do jego pulpitu). Prośbę może opatrzyć „priorytetem” (dostępne opcje to Skończyłem zadanie, Potrzebuję pomocy lub Pilna pomoc), aby nauczyciel mógł odpowiednio zareagować.
Chromeksiążka - Uczeń prosi nauczyciela o pomoc

(Kliknij, aby wyświetlić zdjęcie ucznia proszącego o pomoc od swojego Chromeksiążka)

Ikona monitora

(Kliknij, aby zobaczyć obraz tworzenia pytań ankiety)

Zobacz wyniki ankiety

(Kliknij, aby zobaczyć obraz wyników ankiety)

Ocenianie i przekazywanie opinii

W procesie uczenia się, uzyskiwanie na bieżąco oceny swojej pracy jest niezwykle ważne. Dzięki narzędziu do ankietowania classroom.cloud można oceniać zrozumienie tematu i natychmiast korygować błędy. Twórz nowe ankiety lub korzystaj z ankiet przygotowanych wcześniej i wysyłaj je do wszystkich lub do wybranych uczniów– idealny sposób personalizacji nauki do różnych poziomów i wypełniania wszelkich luk w wiedzy.

Trzymaj uczniów w gotowości, korzystając z „trybu losowego wyboru”, który wywołuje uczniów do odpowiedzi w przypadkowej kolejności. Jest to również dobry sposób, aby zapewnić uczniom poczucie, że są wybierani sprawiedliwie.

Ponadto nagradzaj za dobre zachowanie, poprawne odpowiedzi i wspaniałe osiągnięcia przy pomocy „Nagród”. W trakcie lekcji można odznaczać ucznia gwiazdką za osiągnięcia, którą uczeń widzi na swoim pasku narzędzi, a nauczyciel po najechaniu kursorem na miniaturę ucznia.

Utrzymuj koncentrację uczniów

Małe zyski czasowe pozwalają maksymalizować produktywne wykorzystanie czasu lekcji. Dzięki classroom.cloud można tworzyć listy „dozwolonych” i „zastrzeżonych” witryn i aplikacji; podczas zajęć uczniowie będą mieli dostęp tylko do dozwolonych i merytorycznych stron internetowych oraz aplikacji, co pozwoli im osiągnąć lepszą koncentrację na zadaniu i lepsze wyniki.

Można także monitorować witryny i aplikacje, z których uczniowie korzystają. Ułatwia to wykrywanie witryn, z których uczniowie nie powinni korzystać i dodanie ich do listy witryn zastrzeżonych.

Można nawet zaoszczędzić cenny czas dzięki uruchamianiu strony internetowej lub aplikacji bezpośrednio na urządzeniach swoich uczniów, klikając dwukrotnie dowolny adres URL lub aplikację na liście zarządzanej. Wszyscy uczniowie natychmiast będą widzieli właściwą treść i nie trzeba będzie czekać, aż sami przejdą do odpowiedniej strony czy aplikacji – wszyscy wiemy ile to może trwać!

Kontrolowanie wykorzystania urządzeń USB na urządzeniach uczniów jest również dobrym sposobem utrzymywania koncentracji. Nauczyciel może zezwalać lub blokować użycie USB w czasie lekcji.

Ustaw listy zatwierdzonych i ograniczonych aplikacji

(Kliknij, aby wyświetlić obraz monitorowania aplikacji z opcją uruchamiania)

Ustaw listy zatwierdzonych i ograniczonych witryn

(Kliknij, aby zobaczyć obraz monitoringu strony z opcją uruchomienia)

Zablokuj ekrany uczniów

(Kliknij, aby wyświetlić obraz blokowania ekranów uczniów)

Przywołuj uwagę

Uczniowie łatwo się rozpraszają. Aby pomóc im utrzymywać koncentrację na temacie lekcji, nauczyciel może bez wysiłku zablokować wszystkie lub wybrane ekrany uczniów.  Nauczyciel może również zezwolić na korzystanie z kamery internetowej lub ją blokować oraz wyciszać lub kasować wyciszenie dźwięku na urządzeniu ucznia. Pozwala to skierować uwagę uczniów na nauczyciela, aby mógł on skoncentrować ich na zadaniach lekcyjnych.

Informacje o lekcji dla uczniów

Pasek narzędzi ucznia to dogodne miejsce, oferujące dostęp do wszystkich szczegółów lekcji, np. celów i zamierzeń lekcji (jeśli zostały wprowadzone przez nauczyciela) oraz dozwolonych aplikacji i stron internetowych. Podaje również liczbę otrzymanych gwiazdek i skrót do funkcji czatu oraz prośby o pomoc – wszystko w zasięgu ręki!

pasek narzędzi ucznia na różnych platformach

(Kliknij, aby wyświetlić obraz paska narzędzi ucznia na Windows, Chromeksiążka i Android urządzenia)

Wyłącz urządzenia w klasie

(Kliknij, aby wyłączyć, ponownie uruchomić lub wylogować urządzenia klasy)

Wyłączanie urządzeń

W tych niepewnych czasach kwestia oszczędzania energii nie podlega dyskusji. Z tego względu do konsoli nauczyciela dodaliśmy narzędzie przeznaczone właśnie do tego celu. Wyświetla ono trzy nowe ikony na pasku narzędzi nauczyciela, umożliwiające wyłączenie, ponownie uruchomienie lub wylogowanie pojedynczych, kilku lub wszystkich urządzeń klasowych naraz – idealne rozwiązanie na koniec dnia szkolnego. Technicy mogą również uzyskać dostęp do tych funkcji z Listy urządzeń lub Inwentaryzacji.  

Szukasz lokalnego rozwiązania do zarządzania klasą i monitorowania?

Oprócz classroom.cloud, NetSupport oferuje również wielokrotnie nagradzane, lokalne rozwiązanie do zarządzania klasą o nazwie NetSupport School, która zawiera bogactwo narzędzi instruktażowych, monitorowania, współpracy, oceny i wsparcia, które pomagają nauczycielom zmaksymalizować czas nauczania, zwiększyć zaangażowanie uczniów i poprawić wyniki w nauce.

Dowiedz się więcej i rozpocznij bezpłatny okres próbny NetSupport Szkoła