classroom.cloud by NetSupport

Nauczanie, bezpieczeństwo internetowe i zarządzanie IT - dla Chromebooków!

Nauczanie, bezpieczeństwo internetowe i zarządzanie IT - dla Chromebooków!

Nauczanie hybrydowe

(bezpośrednio i zdalnie)

 

Maksymalizacja e-nauki

 

 

Łatwość użycia

 

 

Chromebooki z classroom.cloud…

classroom.cloud posiada szereg opartych na chmurze narzędzi nauczania, bezpieczeństwa internetowego i zarządzania IT, umożliwiających nadzór i zarządzanie Chromebookami, instruowanie uczniów i skupianie ich koncentracji na zadaniu – w każdym środowisku nauki! Ponadto, narzędzia bezpieczeństwa internetowego nieustannie chronią uczniów, a funkcje zarządzania IT pomagają szkołom maksymalnie wykorzystywać technologię e‑nauki.

Łącz

W ciągu kilku minut można szybko i łatwo połączyć się z urządzeniami uczniów za pomocą różnych opcji — bez stresu, kłopotów i marnowania czasu.

 

 • Nauczyciel może wybrać wcześniej utworzoną klasę.
 • Można również łączyć się z uczniami za pomocą kodu klasy.
 • Ponadto, classroom.cloud bezpośrednio integruje się z Systemami Zarządzania Studentami (SMS/SIS), takimi jak Google Classroom, ClassLink, Clever i Microsoft School Data Sync.

Ocenianie

Śledź w czasie rzeczywistym naukę i postępy uczniów.

 

 • Wysyłaj ankiety w formie gry z opcjami odpowiedzi do wszystkich lub wybranych uczniów.
 • Zwiększaj zaangażowanie uczniów podczas kwizów za pomocą trybu „wyboru losowego”.
 • Przydzielaj nagrody uczniom w trakcie lekcji.

Nauczanie

Aktywnie angażuj całą klasę i utrzymuj koncentrację uczniów za pomocą rozwiązań o certyfikowana jakość pedagogiczna!

 

 • Udostępniaj swój ekran i dźwięk podczas nauczania i objaśniaj ćwiczenia, w jasny i atrakcyjny sposób.
 • Uruchom stronę internetową na urządzeniach uczniów.
 • Pasek narzędzi ucznia podaje informacje o lekcji, np. cele/zamierzenia, zatwierdzone strony internetowe i inne.

Łatwo komunikuj się

Bezpośrednio i dyskretnie komunikuj się z uczniem, by szybko rozwiązać problem.

 

 • Interakcja za pomocą „czatu”.
 • Pomagaj uczniom proszącym o pomoc - bez wiedzy ich kolegów i koleżanek.
 • Wyślij przyciągającą uwagę wiadomość lub instrukcję do wszystkich urządzeń uczniów.

Monitoring i nadzór

Zapewniaj, aby uczniowie nie tracili koncentracji i nie przerywali pracy.

 

 • W czasie rzeczywistym wyświetlaj ekrany Chromebooków uczniów w miniaturach o regulowanej wielkości.
 • Użyj trybu obserwacji, aby powiększyć ekran wybranego ucznia i dyskretnie monitorować jego aktywność na Chromebooku.
 • Zablokuj ekrany uczniów.
 • Wycisz/wyłącz dźwięk na aktywnej karcie przeglądarki uczniów.
 • Zezwalaj/ograniczaj dostęp do stron internetowych.

Bezpieczeństwo

Zestaw narzędzi bezpieczeństwa internetowego nieprzerwanie utrzymuje bezpieczeństwo środowiska nauki online.

 • Monitorowanie słów kluczowych i fraz za pomocą chmury wyrazów popularnych tematów online.
 • Uczniowie mogą samodzielnie uzyskiwać dostęp do listy zasobów bezpieczeństwa internetowego.
 • Uczniowie mogą poufnie zgłaszać swoje zastrzeżenia i obawy zaufanemu członkowi personelu.  

Kliknij tutaj aby wyświetlić pełny zestaw narzędzi bezpieczeństwa internetowego.

Co najlepsze dla zespołu IT…

…niski koszt; skalowalność do potrzeb nawet największych okręgów nauczania/zespołów szkół; niezwykła łatwość konfiguracji, zarządzania i utrzymania; oraz prostota użycia przez nauczycieli/pracowników ochrony - bez względu na ich doświadczenie w zakresie technologii e nauki.

Integracja z platformami Microsoft SDS, ClassLink, Clever (tylko USA) i Google Classroom. Plus ręczne dodawanie lub importowanie istniejących klas.

Maksymalizacja technologii e-nauki szkoły za pomocą rejestru sprzętu i oprogramowania oraz identyfikacja niewykorzystywanych urządzeń lub aplikacji.

Zapewnij wysokie bezpieczeństwo urządzeń szkolnych poprzez ograniczenie czasu dostępu (godziny i dni semestru) do zatwierdzonych sieci szkoły.

Otwórz okno podglądu dla dowolnego dostępnego urządzenia, aby dyskretnie obserwować aktywność ucznia.

Obsługa wielu platform i pełnej gamy urządzeń zapewnia szkole przyszłościowość.

Dzięki funkcji Automatycznego przypisywania urządzeń, urządzenia można przypisywać do grup automatycznie. Ponadto, można centralnie zarządzać urządzeniami nauczycieli i uczniów za pośrednictwem Listy urządzeń i Listy uczniów.

Eliminacja ciągłego borykania się z zaporami ogniowymi i możliwość łączenia się z rozproszonymi urządzeniami bez potrzeby serwera zapewnia ogromne oszczędności.

Nowe narzędzie do monitorowania aktywności, w którym można monitorować aplikacje/korzystanie z sieci i historię logowania użytkowników w widoku chronologicznym — przydatne do oglądania pełnego obrazu aktywności w jednym miejscu.

classroom.cloud ułatwił nam nauczanie wirtualne. Wiem, kiedy uczeń nie radzi sobie i pomagam mu, uzyskując dostęp do jego zadań, ponieważ widzę jego ekran na żywo!  

Jason Houston

Dyrektor ds. Technologii, Life Source International Charter School

Potrzebowaliśmy platformy, która pozwoliłaby naszym nauczycielom łatwo monitorować pracę i postępy uczniów oraz dopingować ich do nauki. Ta sprawdziło się dla nauczania zarówno w klasie, jak i poza nią.

Ben Whitaker

Kierownik działu , Bury Grammar School

Prosta struktura przystępnych cen

 

classroom.cloud - rozwiązanie 3w1, oparte na chmurze, oferuje wszystkie narzędzia potrzebne do prowadzenia elastycznego nauczania, ochrony uczniów online, zarządzania i maksymalizacji inwestycji w e-naukę.

Dlatego staramy się, aby ceny pozwalały szkołom korzystać z naszego oprogramowania! Stała roczna opłata za jedno urządzenie - bez absolutnie żadnych ukrytych kosztów i niespodziewanych opłat dodatkowych - to optymalne rozwiązanie!

 

Ceny za classroom.cloud