Tarcza bezpieczeństwa online

Bezpieczeństwo internetowe/ochorona

U

Monitorowanie aktywności

Identyfikacja zagrożonych uczniów

Rozpoznawanie trendów w zakresie bezpieczeństwa internetowego

Umocnienie cyfrowej postawy obywatelskiej i wellbeing

Z

Spełnianie wymagań bezpieczeństwa internetowego

Zapewnienie wszystkim uczniom bezpieczeństwa podczas nauki online jest dużym wyzwaniem – ale można je ułatwić! Narzędzia bezpieczeństwa internetowego classroom.cloud pomagają stale utrzymywać bezpieczeństwo środowiska online, poprzez monitorowanie aktywności, identyfikację zagrożonych uczniów i określanie niepokojących trendów. Te potężne narzędzia idealnie wspomagają tworzenie strategii i zasad bezpieczeństwa internetowego dla najnowszych wymagań w tym zakresie.

Monitorowanie słów kluczowych

Monitorując słowa kluczowe i frazy bezpieczeństwa internetowego, które wpisują uczniowie, szkoła może uzyskać wgląd w popularne problemy, a także określić poszczególnych uczniów, którzy angażują się w daną aktywność.

Narzędzie do monitorowania słów kluczowych jest zasilane z dostarczonej bazy danych bezpieczeństwa internetowego zawierającej ponad 14,000 XNUMX terminów! Baza danych obejmuje szeroki zakres tematów - od samookaleczenia, hazardu, zastraszania i rasizmu po ryzyko radykalizacji, narkotyki, wykorzystywanie seksualne i nie tylko. Wywołanezdarzenia/słowa kluczowemożna również usunąć(np. jeśli stanowią wynik fałszywie dodatni) wraz z akcją zarejestrowaną jako wpis w Dzienniku inspekcji.

Pakiety językowe: Dołączone są pakiety językowe, aby szkoła mogła monitorować aktywność w ojczystych językach uczniów. Uwzględniane są również terminy slangowe, co może mieć kluczowe znaczenie w przechwytywaniu niewłaściwych komunikatów młodzieży, która porozumiewa się w własnym języku!

Aktualizacja i udostępnianie słów kluczowych: Regularnie aktualizujemy bazę danych o nowe terminy (z pomocą crowdsourcingu z innych szkół), ponieważ chcemy dotrzymać kroku stale zmieniającemu się żargonowi. Ponadto classroom.cloud umożliwia dodawanie własnych słów kluczowych do bazy danych, które mogą być istotne dla indywidualnej szkoły czy społeczności - a nawet udostępnić je innym organizacjom.

Ikona monitora

(Kliknij, aby wyświetlić obraz wykresu słupkowego przedstawiający frazy dopasowane według kategorii)

Chmura słowa bezpieczeństwa online

(Kliknij, aby wyświetlić obraz chmury słów)

Chmura słów popularnych tematów

Kiedy słowo kluczowe lub fraza jest wywoływane przez coś, co uczeń wpisał, skopiował lub wyszukał, zapisywane jest ono w zbiorze słów w chmurze. Pozwala to łatwo dostrzegać popularne tematy. Kliknij dowolne słowo w chmurze, aby zobaczyć pełne wyjaśnienie i definicję oraz określić potencjalne ryzyko i uzyskać szczegółową listę przypadków, w których zostało uruchomione przez Twoich uczniów.

Przechwytywanie niepokojących aktywności

Oprócz zapisywania słów w chmurze, każde wyzwalane słowo kluczowe jest również natychmiast przechwytywane jako „zdarzenie”. W zależności od tego, do jakiego stopnia budzą one obawy, personel może je przeglądać jako prosty zapis tekstowy (niski poziom ważności), zrzut ekranu lub nagranie ekranu (wysoki poziom ważności). W przypadku wszystkich zdarzeń można przejrzeć informacje, w tym szczegółowe informacje, takie jak imię i nazwisko ucznia, jego urządzenie, czas zdarzenia oraz analizę wskaźnika ryzyka…

Wskaźnik ryzyka oparty na analizie kontekstowej pomaga szkole określić powagę wywołanych zdarzeń i zapewnia szybką i łatwą identyfikację oraz wsparcie podatnych uczniów.

Działa to tak:  Wskaźnik ryzyka ocenia kontekst i historię bieżących działań ucznia (używane urządzenie, porę dnia, odwiedzane strony internetowe i używane aplikacje) i uwzględnia je wraz z wszelkimi wcześniejszymi alertami, które mogły one wywołać. Na podstawie tych informacji tworzy wartość wskaźnika ryzyka, który jest przypisany do zdarzenia. Tak więc, jeśli uczeń wielokrotnie szukał informacji z kategorii bezpieczeństwa internetowego (np. samobójstwo) poza godzinami nauki, w otoczeniu niemonitorowanym, takim jak biblioteka, może to spowodować wysoki wskaźnik ryzyka. Niższa wartość wskaźnika może wynikać z wyszukiwania przez ucznia słowa kluczowego o niższym ryzyku w lokalnej aplikacji w godzinach zajęć szkolnych, co mogło stanowić część programu nauczania.

Możesz skonfigurować alerty e-mailowe, aby informować odpowiedni personel, gdy uczniowie aktywują monitorowane słowo kluczowe lub frazę - a karta bezpieczeństwa internetowego zapewnia łatwy przegląd nowych zdarzeń.

Przejrzyj zdarzenia wywołane przez ich poziom ryzyka

(Kliknij, aby wyświetlić obraz wyzwalanych zdarzeń)

Sprawdź ikonę

(Kliknij, aby wyświetlić obraz zdarzenia wyzwalanego przez „wysoką istotność”)

Ikona monitora

(Kliknij, aby wyświetlić obraz aktualizacji wyzwolonych zdarzeń)

Ikona monitora

(Kliknij, aby wyświetlić obraz alertów e-mail dotyczących bezpieczeństwa online)

Śledzenie zdarzeń

Nowe zdarzenia są oznaczane na karcie Bezpieczeństwo internetowe portalu internetowego, dzięki czemu można od razu zobaczyć, ile dopasowań wyrażeń zostało zidentyfikowanych, a które będą gotowe do przeglądu.

Aby ułatwić pracownikom śledzenie, które wyzwalacze wymagają przeglądu (lub aby personel pomocniczy wiedział, od którego punktu zacząć po wakacjach), wszystkie nowe wydarzenia są wyróżniane jako „nowe” - a po ich przejrzeniu mogą być oznaczone jako „w toku” lub „zakończone”. Możesz także dodawać notatki i wprowadzać szczegóły dalszych działań. Ponadto możesz wydrukować, zapisać lub wysłać e-mailem szczegóły wywołanego zdarzenia lub przesłać zrzut ekranu z wynikami do współpracownika w celu kontynuacji.

Jeśli pracownicy mają dostęp do wielu placówek, mogą oni teraz jednocześnie wyświetlać zdarzenia wywołane we wszystkich placówkach (o ile zostały one wybrane), dzięki czemu reagowanie i udzielanie pomocy są jeszcze szybsze.

Integracja z MYCONCERN i CPOMS: Szkoły posiadające konto MyConcern/CPOMS mogą teraz zintegrować je bezpośrednio z classroom.cloud. Oznacza to, że podczas przeglądania zdarzenia wyzwalającego, można połączyć je z uczniem na swoim koncie MyConcern/CPOMS - przy czym zdarzenie będzie dostępne zarówno w classroom.cloud, jak i w MyConcern/CPOMS.

Wybierz własne ustawienia monitorowania

Fałszywe alarmy podczas monitorowania cyfrowego bezpieczeństwa online są zawsze niepożądane. Tak więc, aby pomóc Ci zmniejszyć ich częstotliwość, możesz również zdecydować czy wykluczyć określone aplikacje i witryny internetowe z monitorowania. Na przykład, jeśli uczniowie używają programu PowerPoint lub Excel, możesz wykluczyć je z monitorowania, aby skupić się na obszarach wysokiego ryzyka.

Integracja z Microsoft Teams: : Możesz połączyć dzierżawę Microsoft 365 szkoły, aby móc monitorować czaty Teams, kanały, wiadomości Outlook i inne. W ten sam sposób możesz wykluczyć z monitorowania wybrane kanały i użytkowników, takie jak czaty nauczycieli. Ulepszono filtrowanie grup Teams, aby można było łatwiej znaleźć grupę, która wymaga monitorowania pod kątem bezpieczeństwa internetowego.

Rozmycie obrazu:Podczas przeglądania zdarzenia wyzwalającego, jeśli występuje obawa, że jego treść może być obraźliwa dla współpracowników, można zastosować rozmycie obrazu lub zrzutów ekranu. Rozmycie obrazu można również wykorzystać, aby w sposób taktowny omawiać zdarzenie z uczniami.

Grupowanie dostosowane do wieku Możesz tworzyć grupy urządzeń uczniów i zastosować do nich określone ustawienia. Osobne ustawienia można zastosować do każdej grupy urządzeń uczniowskich. Teraz można również określić użytkownika ds. bezpieczeństwa internetowego, który będzie otrzymywał powiadomienia o wszelkich wyzwalaczach w określonych grupach. Można także grupować i filtrować listę słów kluczowych czy fraz, jak również zgłoszenia obaw uczniów według grup bezpieczeństwa online.

Ikona monitora

(Kliknij, aby wyświetlić obraz ustawień monitorowania)

Ikona monitora

(Kliknij, aby wyświetlić obraz zasobów pomocy technicznej online)

Usamodzielniaj uczniów

Zgłoś obawę: Uczniowie mogą teraz zgłaszać obawy, wysyłając poufną wiadomość do zaufanego nauczyciela. Można wytypować pracowników na „Kontakt ds. obaw”, aby automatycznie otrzymywali wiadomości e-mail informujące o zgłoszeniu przez ucznia obawy w classroom.cloud. Można także wybrać dodatkowych członków personelu, nieposiadających funkcji głównego kontaktu, którzy potrzebują monitorować zgłoszenia uczniów, np. dyrektor szkoły. W trakcie przeglądania zgłoszonych zastrzeżeń można przypisywać istniejące lub nowo utworzone kategorie — kategorie te pozwalają łatwo określić jakie występują typy problemów.

Niestandardowe kategorie zgłaszanych zastrzeżeń: przeglądanym zastrzeżeniom pracownicy ds. bezpieczeństwa internetowego mogą przypisać kategorię. Można użyć kategorii domyślnych lub własnych, aby sprecyzować charakter problemu. Na przykład, jeśli problem dotyczy samopoczucia (nowa kategoria słów kluczowych), można przypisać nową, bardziej szczegółową kategorię „Depresja” lub„Przemoc w rodzinie”– będzie to przydatne podczas przeglądania zgłoszonych zastrzeżeń.

Zasoby online: Uczniowie mają natychmiastowy dostęp do szeregu zatwierdzonych zasobów wsparcia online - zawierających szczegółowe informacje o infoliniach i organizacjach charytatywnych (koncentrujących się na takich tematach, jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych (FGM), narkomania, uwodzenie dzieci i zastraszanie) - co umożliwia uczniom samodzielne poznanie problemów związanych z dobrostanem. Pracownicy mogą również zarządzać wstępnie wypełnioną listą zasobów i, w miarę potrzeby, uzupełniać ją.

 

Dbanie o super bezpieczeństwo

Charakter bezpieczeństwa cyfrowego w Internecie oznacza, że jest to wrażliwy obszar, wymagający poufności.

Z tego względu classroom.cloud umożliwia szkołom skonfigurowanie dwóch poziomów dostępu pracowników:  Ochrona administratorów (zapewniająca pełny dostęp do narzędzi i zdarzeń) oraz Ochrona użytkowników (którzy mogą zobaczyć tylko uruchomione słowa kluczowe i frazy). Dzięki temu tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do szczegółów wywołanych incydentów i kontrolują ustawienia zabezpieczeń.

Godziny monitorowania: Twoja szkoła może również określić, kiedy chcesz, aby uczniowie byli monitorowani, na przykład, tylko w godzinach lekcyjnych lub przez cały czas, gdy korzystają ze swojego urządzenia szkolnego bądź sieci szkolnej.

Jako były lokalny kierownik ds. usług dla 360 szkół od początku byłem zawsze fanem oprogramowania do zarządzania i monitorowania zachowań; jako specjalista ds. bezpieczeństwa internetowego szkół na terenie całego kraju od 11 lat wiem, jak ważne są te narzędzia jako dodatkowy sposób ochrony dzieci i młodzieży. Ostatnio miałem okazję zagłębić się w classroom.cloud; narzędzia takie jak ta aplikacja muszą być łatwe w użyciu i zarządzaniu przez osoby nietechniczne, a także muszą być na tyle elastyczne, aby dopasować się do specyficznych i zróżnicowanych potrzeb poszczególnych placówek. Ogólnie biorąc jestem pod dużym wrażeniem, szczególnie w odniesieniu do szczegółowości opcji zarządzania, które umożliwiają dostosowanie do indywidualnych wymagań szkoły oraz łatwości ich użytkowania. Jeśli classroom.cloud zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb szkoły i będzie właściwie wykorzystywany, to będzie niezwykle korzystny dla ochrony uczniów.

Alan Mackenzie

Doradca ds. e-Bezpieczeństwa

Dlaczego nasze narzędzia bezpieczeństwa internetowego są niezwykle skuteczne…

Stworzone fachowo

Zrobiliśmy wszystko, aby cyfrowy zestaw narzędzi bezpieczeństwa sieciowego classroom.cloud był najlepszym w branży! Współpracujemy z doradcami szkolnymi/prowadzącymi ochronę, władzami lokalnymi, fundacją Internet Watch, wiodącymi organizacjami charytatywnymi i samą młodzieżą, aby zapewnić, że narzędzia są odpowiednie, skuteczne, a co najważniejsze - aktualne i bezpieczne.

Budowanie umiejętności obywatelstwa cyfrowego uczniów

W rzeczywistości blokowanie wszystkich zagrożeń jest niepraktyczne - uczniowie nie byliby w stanie uczyć się na swoich błędach. Na szczęście classroom.cloud pomaga promować kulturę dobrego obywatelstwa cyfrowego! Korzystając z narzędzi do nauczania i uczenia się, nauczyciele mogą wykazać się odpowiednim zachowaniem w Internecie i zachęcić uczniów do odpowiedzialnego działania - w tle narzędzia oprogramowania pracują, aby chronić ich w Internecie.

Zasilane przez inteligencję kontekstową

Dzięki mądremu wykorzystaniu inteligencji kontekstowej, classroom.cloud zapewnia szkołom cenną pomoc w określaniu uczniów zagrożonych. Jego kontekstowy, oparty na inteligencji Wskaźnik Ryzyka automatycznie ostrzega o zdarzeniach wysokiego ryzyka i podatnych uczniach, na podstawie kontekstu i historii ich działań - umożliwiając nadanie priorytetu alertom o naprawdę wysokim ryzyku.

Pomoc w pracy z wytycznymi bezpieczeństwa internetowego

Szkoły na całym świecie mają obowiązek dbania o swoich uczniów, a to oznacza przestrzeganie szeregu wymogów prawnych i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa internetowego. Zaprojektowaliśmy classroom.cloud mając to na uwadze, aby ułatwić Ci pracę!

(UK Prevent Duty, Department for Education's Keeping Children Safe in Education [KCSiE], Children's Internet Protection Act [CIPA] i inne).

classroom.cloud - to proste jak alfabet...

Wykorzystaj w pełni technologię nowoczesnej klasy - wprowadź classroom.cloud i w mgnieniu oka nauczaj w zaawansowany sposób!