classroom.cloud'S nowy uczeń iOS Aplikacja zawiera teraz narzędzia bezpieczeństwa online, pomagające szkołom nie tylko uczyć uczniów zdalnych i w szkole, ale także identyfikuj i monitoruj wrażliwych uczniów przez cały czasi w dowolnym miejscu.

Najważniejsze cechy to:

  • Monitorowanie słów kluczowych i fraz
  • Dodawaj i udostępniaj własne słowa kluczowe
  • Pakiety językowe do ochrony uczniów EAL
  • Chmura słów popularnych tematów
  • Inteligencja kontekstowa pomagająca określić poziomy dotkliwości
  • Plus znacznie więcej!

Aplikacja działa, ostrzegając nominowanych członków personelu, gdy uczniowie wpisują lub wyszukują terminy pasujące do tych w classroom.cloud baza danych słów kluczowych – zapewniająca wskaźniki bezpieczeństwa online dotyczące samookaleczenia, zastraszania, wykorzystywania seksualnego i przestępczego oraz wiele innych.

Personel może również zarządzać wstępnie wypełnionymi listami terminów dotyczących bezpieczeństwa online w classroom.cloud portalu internetowego i dodaj dodatkowe słowa kluczowe, które uznają za stosowne.

Uczniowie, którzy czują się bezbronni, mogą uzyskać dostęp do listy odpowiednich zasobów internetowych za pośrednictwem aplikacji, jeśli zechcą skorzystać z pomocy zewnętrznej w przypadku konkretnego problemu lub obaw.