classroom.cloud Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: 4 mei 2021 
Revisie: 2 

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de service, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Definities
Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere juridische entiteit namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing. Volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt u naar u verwijzen als de betrokkene of als de gebruiker, aangezien u de persoon bent die de service gebruikt.
 • Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "wij", "ons" of "onze") verwijst naar NetSupport Ltd, NetSupport Huis, Towngate East, Market Deeping, Cambridgeshire, PE6 8NE, VK.
 • Voor de doeleinden van de AVG is het bedrijf de gegevensbeheerder.
 • Applicatie betekent het softwareprogramma dat door het Bedrijf wordt geleverd (namelijk, classroom.cloud), door u gedownload op een elektronisch apparaat.
 • Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gezamenlijke zeggenschap staat met een partij, waarbij "zeggenschap" het bezit betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of een andere managementautoriteit .
 • Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
 • Service verwijst naar de applicatie en elke toegang tot het classroom.cloud web portaal.
 • Land verwijst naar: Verenigd Koninkrijk
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het bedrijf worden ingezet om de service te faciliteren, de service namens het bedrijf te verlenen, services met betrekking tot de service uit te voeren of om het bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de service wordt gebruikt. Voor de doeleinden van de AVG worden serviceproviders beschouwd als gegevensverwerkers.
 • Sociale-mediaservice van derden verwijst naar elke website of elke sociale netwerkwebsite waarmee een gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Service te gebruiken.
 • Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Voor de doeleinden van de AVG betekent Persoonsgegevens alle informatie die op u betrekking heeft, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of op een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar automatisch verzamelde gegevens, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Gegevensbeheerder verwijst in de zin van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) naar het bedrijf als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens
Typen verzamelde gegevens
Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Naam
 • Begroeting
 • Telefoonnummers
 • Adresgegevens
 • Taal
 • Foto

Voor studenten die door het systeem worden gecontroleerd, verzamelen we ook:

 • Toepassingsgebruik
 • Schermgegevens
 • Webgebruik
 • Resultaten van de enquête

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocol-adres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd doorgebracht op die pagina's, uniek apparaat ID's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Service opent via of via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele telefoon. besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u de Service opent via of via een mobiel apparaat.

Toepassingsrechten

Tijdens het gebruik van onze applicatie, om functies van onze applicatie te bieden, kunnen we, met uw voorafgaande toestemming, het volgende verzamelen:

 • Screen capture-gegevens

We gebruiken deze informatie om functies van onze service te bieden, om onze service te verbeteren en aan te passen. De informatie kan worden geüpload naar de servers van het bedrijf en / of de server van een serviceprovider of het kan eenvoudig worden opgeslagen op uw apparaat.

U kunt de toegang tot deze informatie op elk moment in- of uitschakelen via uw apparaatinstellingen.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens
Het bedrijf kan persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te volgen.
 • Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de service te beheren. De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de Service.
 • Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie, met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates , indien nodig of redelijk voor de uitvoering ervan.
 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt gekocht of waar u naar heeft geïnformeerd, als u zich hiervoor aanmeldt en ons toestemming geeft om dergelijke informatie te verzenden.
 • Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Met serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons gehele of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Met filialen: we kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval we van die filialen eisen dat ze dit privacybeleid naleven. Gelieerde ondernemingen omvatten alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die onder gezamenlijke zeggenschap met ons staan.
 • Met zakenpartners: we kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of aanbiedingen aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie of anderszins deelt of interactie heeft met andere gebruikers, kan dergelijke informatie worden bekeken door die gebruikers met wie u informatie hebt gedeeld.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens
Het bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidslijnen af ​​te dwingen.

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens
Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt in de operationele kantoren van het bedrijf en in de beveiligde cloudlocaties van het bedrijf.

De cloud van het bedrijf wordt gehost op Microsoft Azure. Om te zien in welke Azure-regio uw accountgegevens zijn opgeslagen, kunt u uw licentie-informatiepagina bezoeken op: https://portal.classroom.cloud/organisation/license.

Zie voor informatie over de fysieke locatie van de Microsoft Azure Datacenters: https://azure.microsoft.com/global-infrastructure/data-residency/

Zie voor informatie over de fysieke beveiliging van de Microsoft Azure Datacenters: https://docs.microsoft.com/azure/security/fundamentals/physical-security

Het bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, inclusief de beveiliging. van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties
Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Rechtshandhaving
Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn om uw Persoonsgegevens vrij te geven indien dit wettelijk verplicht is of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. Een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten
Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens vrijgeven in de goeder trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Bescherm en verdedig de rechten of eigendom van het bedrijf
 • Voorkom of onderzoek mogelijk wangedrag in verband met de Service
 • Bescherm de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek
 • Bescherm tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens
Serviceproviders hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om hun taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

Analytics
We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.

Je kunt je afmelden voor bepaalde Google Analytics-functies via de instellingen van je mobiele apparaat, zoals de advertentie-instellingen van je apparaat of door de instructies van Google te volgen in hun Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Google Privacy en voorwaarden: https://policies.google.com/privacy

Systeem-e-mails en meldingen
We gebruiken een derde partij om e-mails te verzenden ter ondersteuning van het registratieproces en andere systeemmails. Deze e-mails worden verzonden met behulp van de volgende derde partijen:

Twilio SendGrid
SendGrid is een service voor het verzenden van e-mail die wordt aangeboden door Twilio Inc.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van SendGrid naar hun privacybeleid: https://www.twilio.com/legal/privacy

E-mail marketing
Als u zich aanmeldt en ons toestemming geeft om u marketinginformatie en speciale aanbiedingen te sturen, kunnen we uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen enkele of alle van deze berichten van ons te ontvangen door de afmeldlink of instructies in elke e-mail die we sturen te volgen of door contact met ons op te nemen.

We kunnen e-mailmarketingserviceproviders gebruiken om e-mails te beheren en naar u te verzenden:

MailChimp
Mailchimp is een verzenddienst voor e-mailmarketing die wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Mailchimp naar hun privacybeleid: https://mailchimp.com/legal/privacy/

GDPR-privacy

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens onder AVG

We kunnen Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

 • Toestemming: u heeft uw toestemming gegeven voor het verwerken van Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van een contract: Het verstrekken van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en / of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Wettelijke verplichtingen: het verwerken van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het bedrijf is onderworpen.
 • Vitale belangen: het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Algemeen belang: de verwerking van persoonsgegevens heeft betrekking op een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan het bedrijf is toegekend.
 • Gerechtvaardigde belangen: het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door het bedrijf worden nagestreefd.
 • In elk geval helpt het bedrijf u graag bij het verduidelijken van de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking, en met name of het verstrekken van persoonlijke gegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste om een ​​contract aan te gaan.

Uw rechten onder de AVG

Het bedrijf verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en te garanderen dat u uw rechten kunt uitoefenen.

U hebt onder dit privacybeleid en volgens de wet als u zich binnen de EU bevindt, het recht om:

 • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens. Het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Waar mogelijk kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien, bijwerken of verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens in het gedeelte met accountinstellingen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen. Hierdoor kunt u ook een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. U hebt het recht om eventuele onvolledige of onjuiste informatie die we over u hebben, te laten corrigeren.
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit recht bestaat wanneer we vertrouwen op een legitiem belang als de wettelijke basis voor onze verwerking en er is iets met uw specifieke situatie, waardoor u op deze grond bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer we uw Persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Je hebt het recht om ons te vragen om Persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om door te gaan met de verwerking ervan.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens. We zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw Persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.
 • Trek uw toestemming in. U heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we u mogelijk geen toegang verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de Service.

Uitoefening van uw GDPR-gegevensbeschermingsrechten
U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Als u een verzoek indient, zullen we ons best doen om zo snel mogelijk op u te reageren.

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt.

Uw privacyrechten in Californië (California's Shine the Light-wet)
Onder California Civil Code Section 1798 (California's Shine the Light-wet) kunnen inwoners van Californië die een gevestigde zakelijke relatie met ons hebben, eenmaal per jaar informatie opvragen over het delen van hun Persoonsgegevens met derden voor directmarketingdoeleinden van derden.

Als u meer informatie wilt aanvragen onder de California Shine the Light-wet en als u een inwoner van Californië bent, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Privacyrechten in Californië voor minderjarige gebruikers (California Business and Professions Code Section 22581)
California Business and Professions Code sectie 22581 staat inwoners van Californië onder de 18 jaar die geregistreerde gebruikers van online sites, diensten of applicaties zijn, toe om verwijdering van inhoud of informatie die zij openbaar hebben gepost, te verzoeken en te verkrijgen.

Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen en als u een inwoner van Californië bent, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en het e-mailadres vermelden dat aan uw account is gekoppeld.

Houd er rekening mee dat uw verzoek geen volledige of uitgebreide verwijdering van inhoud of informatie die online is geplaatst, garandeert en dat de wet verwijdering in bepaalde omstandigheden niet toestaat of vereist.

Links naar andere websites
Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt, en de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact us 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, yu kunt contact met ons opnemen: 

Per e-mail: ssteun@classroom.cloud 

Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://classroom.cloud/contact-us/ 

Wijzende animatie

classroom.cloud – het is net zo eenvoudig als ABC…

Haal het meeste uit uw klaslokaaltechnologie - ga aan de slag en biedt in een mum van tijd technisch verbeterd leren met classroom.cloud!