Online veiligheidsschild

eSafety/Beveiliging

U

Monitoring betreffende activiteiten

Identificeren van risicoleerlingen

ESafety trends herkennen

Digitaal burgerschap en welzijn stimuleren

Z

Voldoen aan eSafety vereisten

Het kan een uitdaging zijn om al je leerlingen veilig te houden terwijl ze online leren, maar het is nu nog eenvoudiger geworden! classroom.cloud's online veiligheidstools helpen uw online omgeving te allen tijde veilig te houden door activiteiten te monitoren, studenten die risico lopen te identificeren en trends op het gebied van online veiligheid te signaleren. Deze krachtige tools zijn perfect om uw online veiligheidsstrategie/-beleid te ondersteunen en om te voldoen aan de nieuwste vereisten.

Trefwoorden monitoren

Door de eSafety trefwoorden en zinnen te monitoren die leerlingen typen kan uw school inzicht verkrijgen in hedendaagse problemen en leerlingen herkennen die met zorgelijke activiteiten bezig zijn

Het gereedschap voor het bewaken van trefwoorden wordt aangedreven door een vooraf geleverde eSafety database met trefwoorden en zinnen met meer dan 14,000 termen! De database dekt een breed scala aan onderwerpen; van zelfbeschadiging, gokken, pesten en racisme tot risico's van radicalisering, drugs, seksuele uitbuiting en meer!

Getriggerde gebeurtenissen/sleutelwoorden kunnen ook worden verwijderd (als ze bijvoorbeeld vals positief zijn) door aangewezen gebruikers.

Taalpakketten: Om ervoor te zorgen dat uw school de activiteiten van de leerlingen in eigen taal kunnen volgen zijn er taalpakketten inbegrepen. Er is ook rekening gehouden met straattaal wat cruciaal kan zijn bij het onderscheppen van ongepaste communicatie van jongeren die soms hun eigen taal lijken te hebben!

Uw zoekwoorden bijwerken en delen: We werken de database regelmatig bij met nieuwe termen omdat, zoals we allemaal weten, het een steeds veranderend landschap is. Om hierbij te helpen, classroom.cloud geeft u niet alleen de mogelijkheid om uw eigen trefwoorden aan de database toe te voegen die relevant zijn voor uw school en gemeenschap - en ze zelfs te delen met uw district/trust, maar u kunt ze ook met ons delen als u dat wilt! Op die manier kunt u alle scholen helpen om zo veilig mogelijk te zijn door met ons samen te werken om de meest actuele en relevante trefwoorden te bieden om al onze kinderen veilig te houden.

Monitorpictogram

(Klik om de afbeelding van het staafdiagram te bekijken met de zinnen die overeenkomen met de categorieën)

Online veiligheid word cloud

(Klik om de afbeelding van de woordwolk te bekijken)

Woord cloud met trending onderwerpen

Wanneer er een trefwoord is getriggerd doordat een leerling iets heeft getypt, gekopieerd of naar gezocht maakt het een woord aan in de cloud. Dit is een leuke en trendy manier om onderwerpen te herkennen\weer te geven. Klik op een woord in de cloud en je krijgt een volledige uitleg en definitie te zien om het potentiële risico te begrijpen samen met een lijst van gevallen waarin het door leerling is geactiveerd.

Vastleggen met betrekking tot activiteit

Naast het woord in de cloud te zetten wordt elk getriggerd trefwoord ook meteen vastgelegd als een ‘gebeurtenis’. Afhankelijk van hoe ernstig deze zijn kunnen medewerkers ze meteen herkennen als een eenvoudig tekst record (minder ernstig) of als een screenshot van het scherm of schermopname (zeer ernstig). U kunt de informatie van de gebeurtenis bekijken waaronder details zoals naam van de leerling, het apparaat dat wordt gebruikt en het tijdstip waarop het plaatsvond, samen met de risicoanalyse.

De op contextuele informatie gebaseerde risico-index helpt uw ​​school bij het bepalen van de ernst van geactiveerde gebeurtenissen en zorgt ervoor dat u kwetsbare leerlingen snel en gemakkelijk kunt identificeren en ondersteunen.

Het werkt als volgt: De risico-index beoordeelt de context en geschiedenis van de huidige activiteiten van een student (het gebruikte apparaat, het tijdstip, bezochte websites en gebruikte applicaties) en beschouwt deze naast eventuele eerdere waarschuwingen die ze mogelijk hebben geactiveerd. Op basis van deze informatie wordt een risico-indexnummer gemaakt dat op de gebeurtenis wordt toegepast. Dus als een student herhaaldelijk onderzoek heeft gedaan naar een onlineveiligheidsonderwerp (bijv. zelfmoord) buiten kantooruren, in een niet-gecontroleerde omgeving zoals de bibliotheek, kan een hoge risico-index resulteren. Een lagere indexbeoordeling kan komen van een leerling die tijdens schooluren op een trefwoord met een lager risico zoekt in een lokale applicatie die mogelijk is gebruikt voor leerplanonderwerpen.

U kunt e-mail waarschuwingen instellen zodat de juiste medewerkers worden geïnformeerd wanneer een leerling een bewaakte zin of gecontroleerd trefwoord activeert. Het tabblad eSafety geeft u een overzichtelijk overzicht wanneer er nieuwe triggers optreden.

Beoordeel geactiveerde gebeurtenissen op hun risiconiveau

(Klik om de afbeelding van geactiveerde gebeurtenissen te bekijken)

Controleer pictogram

(Klik om de afbeelding van een door 'hoge ernst' veroorzaakte gebeurtenis te bekijken)

Monitorpictogram

(Klik om de afbeelding van het bijwerken van geactiveerde gebeurtenissen te bekijken)

Monitorpictogram

(Klik om de afbeelding van e-mailwaarschuwingen voor online veiligheid te bekijken)

Bijhouden van gebeurtenissen

Nieuwe gebeurtenissen worden op het tabblad eSafety van het webportaal gemarkeerd zodat u in onmiddelijk kunt zien hoeveel woordgroep overeenkomsten zijn herkend en klaar staan om beoordeeld te worden.

Om medewerkers te helpen bij te houden welke triggers moeten worden beoordeeld (of om ondersteunend personeel te laten weten welke gedaan moeten worden als u op vakantie bent) worden alle nieuwe gebeurtenissen gemarkeerd als ‘nieuw’. Terwijl u ze beoordeelt kunnen ze worden gemarkeerd als ‘in behandeling’ of als ‘voltooid’. U kunt notities toevoegen en details invoeren van eventuele vervolgacties. U kunt daarnaast de details van een gebeurtenis afdrukken, opslaan of e-mailen. Of u een een screengrab van de resultaten doorsturen naar een collega om op te volgen.

En als medewerkers toegang hebben tot meerdere sites, kunnen ze nu geactiveerde gebeurtenissen voor alle sites tegelijk bekijken (indien geselecteerd), waardoor nog sneller ondersteuning geleverd kan worden.

Samenvattende rapporten over online veiligheid: Creëer en verzend aangepaste (dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse) zinsdeelmatch- en studentzorgrapporten naar genomineerd personeel. De e-mailwaarschuwing bevat een link naar de portal waar de informatie wordt weergegeven. Bekijk hier een video.

Integratie met MYCONCERN en CPOMS: Voor scholen met een MIJN ZORGEN or CPOMS account, waarmee u het nu direct kunt integreren classroom.cloud. Dit betekent dat wanneer je een geactiveerd evenement beoordeelt, je het kunt koppelen aan een student in je MYCONCERN- of CPOMS-account - en je het evenement in beide kunt blijven bekijken. classroom.cloud en in MYCONCERN en CPOMS.

Kies uw monitoringsinstellingen

Het laatste wat iemand wil is een vals alarm tijdens monitoren van digitale veiligheid. Om te helpen deze te verminderen kunt u kiezen bepaalde applicaties of websites uit te sluiten van toezicht. Als leerlingen bijvoorbeeld Powerpoint of Excel gebruiken kunt u ze vrijstellen van monitoring zodat u zich kunt concentreren op hoog risico gebieden.

Integratie met Microsoft TeamsU kunt ervoor kiezen om het Microsoft 365 abonnement van de school te verbinden zodat uTeams chats, kanalen en Outlook berichten kunt volgen. Op de dezelfde manier kunt u geselecteerde kanalen en gebruikers uitsluiten van monitoring, zoals chats en Outlook berichten van docenten. Het filteren van Teams groepen is verbeterd om het gemakkelijker te maken om de groep te vinden die u wilt controleren voor online veiligheidsdoeleinden.

Afbeeldingen vervagen: Wanneer u een geactiveerde gebeurtenis bekijkt en u zich zorgen maakt over het blootstellen van een personeelslid aan foto's die mogelijk aanstootgevend zijn, kunt u ervoor kiezen om alle afbeeldingen of schermafbeeldingen te vervagen. De vervaging van het beelds kan ook helpen bij evenementen naar worden beoordeeld gevoelig met studenten.

Leeftijdsgeschikte groepering Deze kunnen worden gecreëerd om gericht toezicht te houden op bijvoorbeeld specifieke jaargroepen of studenten die als kwetsbaar worden beschouwd. Er kunnen specifieke instellingen worden toegepast op elke groep leerlingapparaten, en u kunt nu de onlineveiligheidsgebruiker opgeven die waarschuwingen moet ontvangen voor eventuele triggers van leerlingen die lid zijn van de opgegeven groepen. Je kunt de trefwoorden-/zinnenlijst en eventuele door studenten gerapporteerde zorgen ook groeperen en filteren per online veiligheidsgroep.

Monitorpictogram

(Klik om de afbeelding van de bewakingsinstellingen te bekijken)

Monitorpictogram

(Klik om de afbeelding van online ondersteuningsbronnen te bekijken)

Leerlingen machtigen

Een probleem melden: Studenten kunnen nu een probleem melden door in vertrouwen een bericht te sturen naar een vertrouwd personeelslid. (Android ondersteuning binnenkort beschikbaar). U kunt medewerkers selecteren als 'Bezorgdheidscontacten' en zij zullen automatisch een e-mail ontvangen die de melding bevestigt van een aangemelde student classroom.cloud. U kunt ook extra personeelsleden kiezen die geen primaire 'Concern-contactpersoon' zijn om de e-mails te ontvangen, zoals degenen die mogelijk de problemen moeten controleren die door studenten worden gemeld, zoals een hoofdonderwijzer of schooldirecteur.

Aangepaste zorgcategorieën: Wanneer online veiligheidsmedewerkers een zorg beoordelen kunnen ze deze aan een categorie toewijzen. Ze kunnen de standaard trefwoordcategorieën gebruiken of hun eigen trefwoordcategorieën toevoegen om specifieker over het probleem te zijn, bijvoorbeeld als de bezorgdheid over een welzijnsprobleem gaat (onze gloednieuwe trefwoordcategorie) , een nieuwe, meer specifieke categorie zoals 'Depressie' of ' Huiselijk geweld' zou eraan kunnen worden toegewezen - dit is handig bij het beoordelen van het soort problemen dat wordt gemeld.

Online bronnen: Leerlingen hebben direct toegang tot een reeks gevalideerde online ondersteuningsbronnen, waaronder details over hulplijnen en liefdadigheidsinstellingen (met onderwerpen als VGV, drugsverslaving, grooming en pesten), zodat ze hun welzijnsproblemen op hun voorwaarden kunnen uitzoeken. Medewerkers kunnen ook de vooraf ingevulde lijst beheren en aanvullende bronnen toevoegen die zij geschikt achten.

 

Dingen super veilig houden

De aard van online digitale veiligheid betekent dat het een gevoelig gebied betreft dat vertrouwelijkheid vereist.

Om te helpen, stelt classroom.cloud scholen in staat om twee niveaus van toegang van het gebruikers in te stellen:  Helpen, classroom.cloud Hiermee kunnen scholen twee toegangsniveaus voor het personeel instellen: Online Safety-beheerders (die volledige toegang geven tot de tools en evenementen) en Online Safety-gebruikers (die alleen geactiveerde trefwoorden en zinsneden kunnen zien). Dit zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde personeelsleden toegang hebben tot de details van geactiveerde incidenten en de online veiligheidsinstellingen kunnen controleren.

Controle uren: Uw school kan ook aangeven wanneer u wilt dat leerlingen worden gemonitord, bijvoorbeeld alleen onder schooltijd of te allen tijde wanneer de leerling zijn apparaat op het schoolnetwerk gebruikt.

Ik denk echt dat het soort [online veiligheid] inzicht dat is classroom.cloud aan een school kan bieden, betekent dat het in elke school zou moeten zitten!
Barry Lee Cummings

Mede-oprichter van Beat The Cyberbully

Als voormalig Service Manager van de gemeente voor 360 scholen ben ik al sinds het prille begin fan van het gebruik van software voor gedragsbeheer en monitoring; als specialist op het gebied van online veiligheid gedurende 11 jaar op scholen in het hele land te hebben gewerkt, weet ik hoe belangrijk deze hulpmiddelen kunnen zijn als extra hulpmiddel om kinderen en jongeren te beschermen. Onlangs kreeg ik de kans om mij te verdiepen in classroom.cloud; gereedschap zoals deze moeten gemakkelijk te gebruiken en te beheren zijn door niet technische mensen. Ze moeten ook kunnen voldoen aan de specifieke en uiteenlopende behoeften van individuele scholen. Over het algemeen was ik erg onder de indruk, vooral met betrekking tot de granulariteit van beheeropties die kunnen worden aangepast aan de individuele schoolvereisten en het gebruiksgemak ervan. Indien aangepast aan de individuele behoeften van de school en correct gebruikt, zal classroom.cloud een aanzienlijk voordeel zijn voor de bescherming van leerlingen.

Alan Mackenzie

e-Veiligheidsadviseur

Waarom onze online veiligheidstools super effectief zijn...

Z

Vakkundig gemaakt

We hebben alles uit de kast gehaald om te maken klaslokaal.clod's online digitale veiligheidstoolkit, de beste in de branche! We werken samen met schooladviseurs/veiligheidsleiders, lokale autoriteiten, de Internet Watch Foundation, toonaangevende liefdadigheidsinstellingen en jongeren zelf om ervoor te zorgen dat de hulpmiddelen relevant, effectief en vooral actueel en veilig zijn.

Z

Het opbouwen van ‘Digital Citizenship skills’

In werkelijkheid is het onpraktisch om alle risico's te blokkeren en zouden studenten niet van hun fouten kunnen leren. Gelukkig, classroom.cloud helpt een cultuur van goed digitaal burgerschap te bevorderen! Met behulp van de onderwijs- en leermiddelen kunnen docenten passend onlinegedrag demonstreren en leerlingen aanmoedigen om verantwoordelijk te handelen – terwijl de hulpmiddelen op de achtergrond hard werken om hen online te beschermen.
Z

Aangedreven door Contextuele Intelligentie

Door slim gebruik te maken van contextuele intelligentie, classroom.cloud geeft scholen waardevolle hulp als het gaat om het opmerken van leerlingen die risico lopen. De op contextuele intelligentie gebaseerde Risk Index waarschuwt u automatisch voor gebeurtenissen met een hoog risico en kwetsbare studenten, op basis van de context en geschiedenis van hun activiteiten, zodat u prioriteit kunt geven aan waarschuwingen met een echt hoog risico.

Z

U helpen werken met eSafety richtlijnen

Scholen overal ter wereld hebben een zorgplicht jegens hun leerlingen en dat betekent dat ze een reeks wettelijke vereisten en richtlijnen voor onlineveiligheid moeten volgen. Wij hebben ontworpen classroom.cloud met dit in gedachten, om uw werk gemakkelijker te maken!

(UK Prevent Duty, Department for Education's Keeping Children Safe in Education (KCSiE), Children's Internet Protection Act (CIPA) en meer).

classroom.cloud het is net zo eenvoudig als ABC ...

Haal het maximale uit de technologie in uw klaslokaal: u kunt in een mum van tijd aan de slag en kunt technisch verbeterd onderwijs leveren classroom.cloud!