Online veiligheidsschild

eSafety/Beveiliging

U

Monitoring betreffende activiteiten

Identificeren van risicoleerlingen

ESafety trends herkennen

Digitaal burgerschap en welzijn stimuleren

Z

Voldoen aan eSafety vereisten

Het kan een uitdaging zijn om al je leerlingen veilig te houden terwijl ze online leren maar het is nu nog eenvoudiger geworden! De online veiligheidstools van classroom.cloud helpen uw online omgeving te allen tijde veilig te houden door activiteiten te monitoren, studenten die risico lopen te identificeren en trends op het gebied van online veiligheid te signaleren. Deze krachtige tools zijn perfect om uw online veiligheidsstrategie/beleid te onderbouwen en te voldoen aan de nieuwste vereisten.

Trefwoorden monitoren

Door de eSafety trefwoorden en zinnen te monitoren die leerlingen typen kan uw school inzicht verkrijgen in hedendaagse problemen en leerlingen herkennen die met zorgelijke activiteiten bezig zijn

De tool voor het bewaken van trefwoorden wordt mogelijk gemaakt door een vooraf geleverde online veiligheidsdatabase met trefwoorden en woordgroepen, die meer dan 14,000 termen bevat! De database omvat een breed scala aan onderwerpen, van zelfbeschadiging, gokken, pesten en racisme tot risico's van radicalisering, drugs, seksuele uitbuiting en meer. Getriggerde gebeurtenissen/trefwoorden kunnen ook worden verwijderd (bijvoorbeeld bij een fout-positieve melding) waarbij de actie wordt geregistreerd als een vermelding in het auditlogboek.

Taalpakketten: Om ervoor te zorgen dat uw school de activiteiten van de leerlingen in eigen taal kunnen volgen zijn er taalpakketten inbegrepen. Er is ook rekening gehouden met straattaal wat cruciaal kan zijn bij het onderscheppen van ongepaste communicatie van jongeren die soms hun eigen taal lijken te hebben!

Uw zoekwoorden bijwerken en delen: We werken de database regelmatig bij met nieuwe termen (met behulp van crowdsourcing van andere scholen) omdat het, zoals we allemaal weten, een veranderd landschap is. Bovendien biedt classroom.cloud u de mogelijkheid zelf uw eigen trefwoorden toe te voegen aan de database die voor uw school relevant kunnen zijn en u kunt deze zelfs delen met anderen.

Monitorpictogram

(Klik om de afbeelding van het staafdiagram te bekijken met de zinnen die overeenkomen met de categorieën)

Online veiligheid word cloud

(Klik om de afbeelding van de woordwolk te bekijken)

Woord cloud met trending onderwerpen

Wanneer er een trefwoord is getriggerd doordat een leerling iets heeft getypt, gekopieerd of naar gezocht maakt het een woord aan in de cloud. Dit is een leuke en trendy manier om onderwerpen te herkennen\weer te geven. Klik op een woord in de cloud en je krijgt een volledige uitleg en definitie te zien om het potentiële risico te begrijpen samen met een lijst van gevallen waarin het door leerling is geactiveerd.

Vastleggen met betrekking tot activiteit

Naast het woord in de cloud te zetten wordt elk getriggerd trefwoord ook meteen vastgelegd als een ‘gebeurtenis’. Afhankelijk van hoe ernstig deze zijn kunnen medewerkers ze meteen herkennen als een eenvoudig tekst record (minder ernstig) of als een screenshot van het scherm of schermopname (zeer ernstig). U kunt de informatie van de gebeurtenis bekijken waaronder details zoals naam van de leerling, het apparaat dat wordt gebruikt en het tijdstip waarop het plaatsvond, samen met de risicoanalyse.

De op contextuele intelligentie gebaseerde risico index helpt uw school de ernst van de gebeurtenissen te bepalen en maakt dat u de kwetsbare leerling snel en gemakkelijk kunt indentificeren en ondersteunen.

Het werkt als volgt: De Risico index beoordeelt de context en geschiedenis van de huidige activiteiten van een leerling (het gebruikte apparaat, het tijdstip van de dag, bezochte websites en gebruikte applicaties) en vergelijkt ze met eventuele eerdere gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Aan de hand van deze informatie wordt een risico indexnummer gemaakt dat op de gebeurtenis wordt toegepast. Dus als een leerling herhaaldelijk een eSafety onderwerp (bijvoorbeeld zelfmoord) buiten schooluren heeft gezocht, in een niet bewaakte omgeving, kan dus in een hoge risico index resulteren. Een lagere index beoordeling zou bijvoorbeeld kunnen komen van een leerling die tijdens schooluren naar een lagere risico trefwoord heeft gezocht in een lokale toepassing die misschien gebruikt is voor curriculum onderwerpen.

U kunt e-mail waarschuwingen instellen zodat de juiste medewerkers worden geïnformeerd wanneer een leerling een bewaakte zin of gecontroleerd trefwoord activeert. Het tabblad eSafety geeft u een overzichtelijk overzicht wanneer er nieuwe triggers optreden.

Beoordeel geactiveerde gebeurtenissen op hun risiconiveau

(Klik om de afbeelding van geactiveerde gebeurtenissen te bekijken)

Controleer pictogram

(Klik om de afbeelding van een door 'hoge ernst' veroorzaakte gebeurtenis te bekijken)

Monitorpictogram

(Klik om de afbeelding van het bijwerken van geactiveerde gebeurtenissen te bekijken)

Monitorpictogram

(Klik om de afbeelding van e-mailwaarschuwingen voor online veiligheid te bekijken)

Bijhouden van gebeurtenissen

Nieuwe gebeurtenissen worden op het tabblad eSafety van het webportaal gemarkeerd zodat u in onmiddelijk kunt zien hoeveel woordgroep overeenkomsten zijn herkend en klaar staan om beoordeeld te worden.

Om medewerkers te helpen bij te houden welke triggers moeten worden beoordeeld (of om ondersteunend personeel te laten weten welke gedaan moeten worden als u op vakantie bent) worden alle nieuwe gebeurtenissen gemarkeerd als ‘nieuw’. Terwijl u ze beoordeelt kunnen ze worden gemarkeerd als ‘in behandeling’ of als ‘voltooid’. U kunt notities toevoegen en details invoeren van eventuele vervolgacties. U kunt daarnaast de details van een gebeurtenis afdrukken, opslaan of e-mailen. Of u een een screengrab van de resultaten doorsturen naar een collega om op te volgen.

En als medewerkers toegang hebben tot meerdere sites, kunnen ze nu geactiveerde gebeurtenissen voor alle sites tegelijk bekijken (indien geselecteerd), waardoor nog sneller ondersteuning geleverd kan worden.

Integratie met MYCONCERN en CPOMS: Voor scholen met een MyConcern/CPOMS account kunnen deze nu direct integreren met classroom.cloud. Dit betekent dat wanneer u een geactiveerde gebeurtenis beoordeelt u deze kunt koppelen aan een leerling in uw MyConcern/CPOMS account - en u kunt de gebeurtenis blijven bekijken in zowel classroom.cloud als in MyConcern/CPOMS.

Kies uw monitoringsinstellingen

Het laatste wat iemand wil is een vals alarm tijdens monitoren van digitale veiligheid. Om te helpen deze te verminderen kunt u kiezen bepaalde applicaties of websites uit te sluiten van toezicht. Als leerlingen bijvoorbeeld Powerpoint of Excel gebruiken kunt u ze vrijstellen van monitoring zodat u zich kunt concentreren op hoog risico gebieden.

Integratie met Microsoft TeamsU kunt ervoor kiezen om het Microsoft 365 abonnement van de school te verbinden zodat uTeams chats, kanalen en Outlook berichten kunt volgen. Op de dezelfde manier kunt u geselecteerde kanalen en gebruikers uitsluiten van monitoring, zoals chats en Outlook berichten van docenten. Het filteren van Teams groepen is verbeterd om het gemakkelijker te maken om de groep te vinden die u wilt controleren voor online veiligheidsdoeleinden.

Afbeeldingen vervagen: Wanneer u een geactiveerde gebeurtenis bekijkt en u zich zorgen maakt over het blootstellen van een personeelslid aan foto's die mogelijk aanstootgevend zijn, kunt u ervoor kiezen om alle afbeeldingen of schermafbeeldingen te vervagen. De vervaging van het beelds kan ook helpen bij evenementen naar worden beoordeeld gevoelig met studenten.

Leeftijdsgeschikte groepering Deze kunnen worden gecreëerd om gerichte monitoring te bieden van bijvoorbeeld specifieke jaargroepen of studenten die als kwetsbaar worden beschouwd. Specifieke instellingen kunnen worden toegepast op elke groep leerlingapparaten. Specifieke instellingen kunnen worden toegepast op elke groep leerlingapparaten, en u kunt nu de gebruiker voor online veiligheid specificeren die waarschuwingen moet ontvangen voor eventuele triggers van leerlingen die lid zijn van de opgegeven groepen. U kunt ook de lijst met trefwoorden/zinnen groeperen en filteren, evenals eventuele zorgen die door studenten zijn gemeld per online veiligheidsgroep.

Monitorpictogram

(Klik om de afbeelding van de bewakingsinstellingen te bekijken)

Monitorpictogram

(Klik om de afbeelding van online ondersteuningsbronnen te bekijken)

Leerlingen machtigen

Een probleem melden: Studenten kunnen nu een probleem melden door in vertrouwen een bericht te sturen naar een vertrouwd personeelslid. (Android ondersteuning binnenkort beschikbaar). U kunt medewerkers selecteren als 'Bezorgdheidscontacten' en zij zullen automatisch een e-mail ontvangen die de melding bevestigt van een aangemelde student classroom.cloud. U kunt ook extra personeelsleden kiezen die geen primaire 'Concern-contactpersoon' zijn om de e-mails te ontvangen, zoals degenen die mogelijk de problemen moeten controleren die door studenten worden gemeld, zoals een hoofdonderwijzer of schooldirecteur.

Aangepaste zorgcategorieën: Wanneer online veiligheidsmedewerkers een zorg beoordelen kunnen ze deze aan een categorie toewijzen. Ze kunnen de standaard trefwoordcategorieën gebruiken of hun eigen trefwoordcategorieën toevoegen om specifieker over het probleem te zijn, bijvoorbeeld als de bezorgdheid over een welzijnsprobleem gaat (onze gloednieuwe trefwoordcategorie) , een nieuwe, meer specifieke categorie zoals 'Depressie' of ' Huiselijk geweld' zou eraan kunnen worden toegewezen - dit is handig bij het beoordelen van het soort problemen dat wordt gemeld.

Online bronnen: Leerlingen hebben direct toegang tot een reeks gevalideerde online ondersteuningsbronnen, waaronder details over hulplijnen en liefdadigheidsinstellingen (met onderwerpen als VGV, drugsverslaving, grooming en pesten), zodat ze hun welzijnsproblemen op hun voorwaarden kunnen uitzoeken. Medewerkers kunnen ook de vooraf ingevulde lijst beheren en aanvullende bronnen toevoegen die zij geschikt achten.

 

Dingen super veilig houden

De aard van online digitale veiligheid betekent dat het een gevoelig gebied betreft dat vertrouwelijkheid vereist.

Om te helpen, stelt classroom.cloud scholen in staat om twee niveaus van toegang van het gebruikers in te stellen:  Beveiligings Admins (volledige toegang geven tot het gereedschap en gebeurtenissen) en Beveiligings gebruikers (die alleen geactiveerde trefwoorden en zinnen kunnen zien). Hierdoor kunnen alleen geautoriseerde gebruikers toegang krijgen tot de details van geactiveerde incidenten en die de beveiligingsinstellingen kunnen beheren.

Controle uren: Uw school kan ook aangeven wanneer u wilt dat leerlingen worden gemonitord, bijvoorbeeld alleen onder schooltijd of te allen tijde wanneer de leerling zijn apparaat op het schoolnetwerk gebruikt.

Als voormalig Service Manager van de gemeente voor 360 scholen ben ik al sinds het prille begin fan van het gebruik van software voor gedragsbeheer en monitoring; als specialist op het gebied van online veiligheid gedurende 11 jaar op scholen in het hele land te hebben gewerkt, weet ik hoe belangrijk deze hulpmiddelen kunnen zijn als extra hulpmiddel om kinderen en jongeren te beschermen. Onlangs kreeg ik de kans om mij te verdiepen in classroom.cloud; gereedschap zoals deze moeten gemakkelijk te gebruiken en te beheren zijn door niet technische mensen. Ze moeten ook kunnen voldoen aan de specifieke en uiteenlopende behoeften van individuele scholen. Over het algemeen was ik erg onder de indruk, vooral met betrekking tot de granulariteit van beheeropties die kunnen worden aangepast aan de individuele schoolvereisten en het gebruiksgemak ervan. Indien aangepast aan de individuele behoeften van de school en correct gebruikt, zal classroom.cloud een aanzienlijk voordeel zijn voor de bescherming van leerlingen.

Alan Mackenzie

e-Veiligheidsadviseur

Waarom onze online veiligheidstools super effectief zijn...

Vakkundig gemaakt

We hebben er alles aan gedaan om het online digitale veiligheidsgereedschap van classroom.cloud de beste in de branche te maken! We werken samen met schooladviseurs/beveiligings leads, lokale autoriteiten, de Internet Watch Foundation, toonaangevende liefdadigheidsinstellingen en de jongeren zelf om te zorgen dat het gereedschap relevant, effectief en vooral up-to-date en veilig zijn.

Het opbouwen van ‘Digital Citizenship skills’

In werkelijkheid is het blokkeren van alle risico's onpractisch en zouden leerlingen niet kunnen leren van hun fouten. Gelukkig draagt classroom.cloud bij aan het bevorderen van een goede cultuur omtrent ‘digital citizenship skills’! Met behulp van onderwijs en leergereedschap kunnen docenten online gedrag demonstreren en leerlingen aanmoedigen om verantwoordelijke te handelen. Terwijl op de achtergrond het gereedschap hard werkt om ze online veilig te houden.

Aangedreven door Contextuele Intelligentie

Door slim gebruik van contextuele intelligentie geeft classroom.cloud scholen waardevolle hulp als het gaat om het herkennen van risico leerlingen. De op contextuele intelligentie gebaseerde risico index waarschuwt u automatisch voor risicovolle gebeurtenissen en kwetsbare leerlingen op basis van de context en geschiedenis van hun activiteiten. U kunt hierdoor een prioriteit geven aan waarschuwingen met een hoog risico.

U helpen werken met eSafety richtlijnen

Scholen hebben overal een zorgplicht ten aanzien van hun leerlingen en dat betekent het volgen van een reeks wettelijke vereisten en richtlijnen voor eSafety. Met deze gedachte hebben wij classroom.cloud ontworpen om zo uw werk gemakkelijker te maken!

(UK Prevent Duty, Department for Education’s Keeping Children Safe in Education [KCSiE], Children’s Internet Protection Act [CIPA] en meer).

classroom.cloud het is net zo eenvoudig als ABC ...

Haal het meeste uit uw klaslokaaltechnologie - ga aan de slag en biedt in een mum van tijd technisch verbeterd leren met classroom.cloud!